Email:
Phone:
Url:

Organizing Committee

Home / Organizing Committee

Organizing Committee : DIACON

Patron

Dr. S. M. Sadikot

President

Dr. Nitin Sumant Shah

Program Director

Dr. Shashank Joshi

Chief Advisor

Dr. A. K. Das

Conference Coordinator

Ms. Anuradha Saboo

Org. Chairman

Dr. Banshi Saboo

Mentor

Dr. Asha N. Shah

Scientific Committee

 • Dr. Rajeev Chawla
 • Dr. Jothydev Kesavadev
 • Dr. Sanjay Kalra
 • Dr. Rucha Mehta
 • Dr. Rajiv Kovil
 • Dr. Pratap Jethwani
 • Dr. Om Lakhani

National Coordinators

 • Dr. B. M. Makkar
 • Dr. G. Vijaykumar
 • Dr. Sunil Gupta
 • Dr. Anuj Maheshwari
 • Dr. Amit Saraf
 • Dr. Mithun Bhartia
 • Dr. Jaiprakash Sai

Advsiory Committee

 • Dr. Navneet Shah
 • Dr. V. K. Abhichandani
 • Dr. Shailesh Trivedi
 • Dr. Urman Dhruv
 • Dr. G. R. Badlani
 • Dr. Sanjeev Phatak
 • Dr. Anil Kulshrestha

Regional Coordinators

 • Dr. Jitendra Nagar
 • Dr. Chintan Vyas
 • Dr. Parikshit Goswami
 • Dr. Bhavesh Patel
 • Dr. Shrikant Somani
 • Dr. Rohan Patel
 • Dr. Sushil Patel

Scientific Coordinators

 • Dr. Dharmendra Panchal
 • Dr. Rutul Gokalani
 • Dr. Deepak Chudasama
 • Dr. Vipul Chavda
 • Dr. Shruti Sheth
 • Dr. Manisha Shah
 • Dr. Malay Parekh
 • Dr. Pratixa Chavda
 • Dr. Dhruvi Hasnani
 • Dr. Smita Shah
 • Dr. Viral Raj
 • Dr. Feny Patel
 • Dr. Mahira Kadri
 • Dr. Vidhisha Patel
 • Dr. Aajay Prajapati
 • Dr. Aditi Ekbote